خرید لباس فعالیت 300 شبکه ماهواره‌ای ضدانقلاب

رئيس سازمان بسیج دانش‌آموزی گفت: ما امروز بیش از 300 شبکه ماهواره ای ضد انقلاب که در حال فعالیت هستند را در جبهه دشمن داریم. دشمن احساس می‌کند، فرهنگ لیبرال در خطر است که علت آن گسترش اسلام در سراسر دنیاست که دشمن از آن می ترسد. به گزارش برنا، سردار صادق جوکار رئيس سازمان بسیج دانش‌آموزی، در اولین نشست دوره آموزشی سرمربیان آمادگی دفاعی، اظهار داشت: ما 13 میلیون دانش‌آموز داریم که آینده سازان انقلاب هستند. آنها ایفاگر نقش مهمی در چشم‌انداز 20 ساله انقلاب هستند. همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس عهده‌دار این رسالت بودند. وی افزود: ما در جنگ تحمیلی 4900 معلم و 36 هزار دانش‌آموز شهید تقدیم انقلاب کردیم که این شهدا انقلاب اسلامی را بیمه کردند و امروز هم تدابیر رهبر و ارزش های انقلاب در گروه چگونه انتقال دادن این ارزش‌ها به نسل جدید است. ما باید بدانیم چگونه دانش‌آموزان را نسبت به انقلاب بصیرت دهیم. سردار جوکار با اشاره به تصویب آموزش آمادگی دفاعی در مدارس، تصریح کرد: آمادگی دفاعی برای آن است که در زمان وقوع جنگ نحوه دفاع را بدانیم. رئيس سازمان بسیج دانش‌آموزی با تاکید بر اینکه ما هم اکنون در دهه چهارم انقلاب هستیم، اظهار داشت: راهبرد دشمن هم‌اکنون تغییر کرده است. تهدیدات دشمن امروز در عرصه فرهنگی و اجتماعی و تهدیدات نرم است.